Bezirksregierung
Arnsberg
Ein Mann analysiert die Weltrekorde im 100-Meter-Lauf von 1960 bis 2007 anhand eines Balkendiagramms.

LaMaVoC – Språk för matematiklärande i yrkesmässiga sammanhang (svensk version)

Projektet handlar om yrkesutbildning, i Sverige på yrkesprogram på gymnasiet, och elevers utveckling av språklig och matematisk kompetens. Projektet innefattar även kompetensutveckling av involverade lärare (professionella lärare i Tyskland och Nederländerna, och matematiklärare i Sverige) som i sin tur erbjuder stöd till eleverna.

 “LaMaVoC” står för “Language for Mathematics in Vocational Contexts”. Vårt mål är att under projektets löptid från 2017 till 2020 utveckla och testa ett pedagogiskt koncept för gymnasieskolans yrkesprogram som förbereder eleverna för kommersiella och tekniska yrken. Detta koncept innehåller yrkesrelaterade matematikuppgifter och problem. Konceptet hjälper eleverna att utveckla matematiska färdigheter och i relation till detta förbättra sitt matematiska språk. Deras möjligheter att slutföra sin utbildning och att bli anställningsbara i framtid tror vi därmed ökar.

 

Europafahne mit Erasmus+

(This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.)